Pomiar jakości powietrza LIVE

Już od dziś do projektów Państwa inteligentnych budynków (tymczasem tylko FIBARO), dostępny będzie pomiar jakości powietrza na żywo.

Pomiar odbywa się w bezpośrednim otoczeniu Państwa budynku, wiec wyniki są adekwatne do rzeczywistości. Zastosowane urządzenie to LookO2

Możliwe zastosowania rozwiania.

  • Szybka reakcja systemów wentylacyjno/rekuperacyjnych na zmieniający się stan zanieczyszczenia powietrza,
  • Wyłącznie bądź zmniejszanie dostarczania zanieczyszczanego powietrza  do budynku. (wszyscy dobrze wiemy jak irytujące potrafi być wtłoczenie powierza w momencie kiedy w swym „Ekologicznym” piecu C.O. sąsiad dokłada opał bądź „utylizuje” odpady)
  • Informacja o jakości powietrza.
  • w przekroczenia ustalonego stanu,  automatyczne domykanie okien.

Poniżej przykładowe pomiary z czujnika